ایمپلنت ها چه چیزی هستند؟

حدود ۲۵۰۰۰ سال قبل، نیروهای تاریک قرنطینه زمین را ایجاد کردند و بشریت را به گروگان گرفتند.آنها یک سیستم کنترل واقعیت مجازی ایجاد کردند که هیچ کس نمی توانست از آن بگریزد.

آنها موجودات نوری که با منبع ارتباط دارند را به دام انداختند، تا این واقعیت مجازی را تغذیه کنند.

این سیستم کنترل واقعیت مجازی هنوز هم تا اندازه ای پا برجا است و معمولا با عنوان ماتریکس شناخته می شود. (با اشاره به فیلم معروف ماتریکس)

ایمپلنت ها یکی از ابزارهای کنترل هستند که نیروهای تاریک برای حفظ ماتریکس استفاده می کنند. آنها کریستال های قابل برنامه ریزی هستند که همچنان در بدن های ذهنی، آسترال، و اثیری هر انسانی بروی زمین قرار داده می شوند. آنها یک ناهنجاری سیاه چاله ای در فضازمان ایجاد

 می کنند، که باعث سردرگمی ذهنی و احساسی در انسان می شوند. همانور که در صفحه بعد توضیح داده شده، هر انسانی که بروی این سیاره تناسخ یافته، ۳ ایمپلنت اصلی/اولیه دارد.

هر ایمپلنت یک سیستم اعتقادی را حفظ می کند که باعث محدود شدن تکامل معنوی ما می شود.

***

ایمپلنت افقی در ناحیه لوب پیشانی بالای ابرو: باعث جدایی بین زن و مرد، جدایی بین قلب و میل جنسی می شود>>> منحل سازی با تمرین: «من خدا هستم».

ایمپلنت عمودی ۴ سانتی متر بالای ناف نزدیک به چاکرای خورشیدی: باعث جدایی از منبع و خود برتر می شود>>> منحل سازی با  تمرین: «سکس عشق است».

این ایمپلنت ها در کالبد های غیر فیزیکی هستند. کالبدهای ذهنی، احساسی و اثیری.

***

تمرین اول (۷ دقیقه) :مدیتیشن پروتکل حافظتی

***

تمرین دوم: دستور ۲۱-۱۲ (۱ دقیقه)

COMMAND 12 21

دستور ۲۱ ۱۲ در واقع یک فراخوانی است، که به شما اجازه می دهد تا فورا توجه تیم خود را جلب کنید. بنابراین مهم نیست چه اتفاقی در زندگی شما می افتد، اگر در موقعیتی هستید که به کمک تیم تان نیاز دارید، این نوعی علامت  SOSبرای آنها است. زمانی که آنها فرمان را دریافت کنند، فورا شروع به چک کردن موقعیت شما می کنند، اوضاع از چه قرار است، و عمل می کنند. هر زمان که به انجام این کار هدایت شدید یا هر وقت که خودتان خواستید، می توانید آنها را فرا بخوانید. اگر شما این را با صدای بلند انجام دهید، قدرتمند تر خواهد بود زیرا ارتعاش صدای شما امکانات بیشتری را برای مداخله در سطح فیزیکی فراهم می کند.

سه مرتبه دستور ۲۱ ۱۲ را بیان می کنید و سپس حضور تیم خود و خانواده روحی تان را در کنار خود احساس می کنید.

***

تمرین سوم (۳ دقیقه) :فراخوانی جهت اتصال به حضورِ »من هستم »

«ستون نور سفید خالص را فرا می خوانم تا بر من فرود آید و حول من تشکیل شود. حضور « من هستم که هستم » را فرا می خوانم. از حضور « من هستم که هستم » می خواهم که به من بپیوندد و با من ادغام شود.».

انرژی را فرا می‌خوانم تا از طریق چاکرای تاج در بالای سرم، در داخل ستون نور و در جهت نور بالاتر، به سمت بالا حرکت کند. چاکراهای مرا یک به یک شارژ کند: چاکرای هشتم مرا شارژ کند… چاکرای نهم مرا… چاکرای دهم مرا… چاکرای یازدهم مرا… چاکرای دوازدهم مرا… در چاکرای دوازدهم، حضور « من هستم » را ملاقات می کنم و با آن ادغام می شوم و وحدت می یابم.

 حضور را با خود باز می گردانم و بدنم را از بالای سر تا کف پاها به آن آغشته می سازم، و … تا هسته مادرمان زمین.

***

تمرین چهارم (۱۰ دقیقه): ابطال قرارداد

تمرین ابطال قرارداد را بنویسید و امضا کنید، و سپس با صدای بلند بخوانید (شما حتی می توانید آن را دکلمه کنید).

***

 » بنام هستم آنکه هستم، بنام حضور روح الهی که من هستم، بنام تمام موجودات نوری، بنام کنفدراسیون کهکشانی، بنام مرکز کهکشانی، من حکم می کنم و فرمان می دهم که تمام قراردادها و توافقات هر بعد وجودی من با نیروهای تاریکی در زمان گذشته، حال و آینده باطل و لغو شوند. اکنون تمام آن قراردادها و توافقات و عواقب آنها بطور کامل از واقعیت وجودی من پاک شده اند. من اکنون آزاد هستم، تمام کارمای وجودی من به خوبی پاکسازی شده است. من یک وجود آزاد نوری هستم، از هم اکنون تا ابدیت. اینگونه باشد، و اینگونه است. اینگونه باشد، و اینگونه است. اینگونه باشد، و اینگونه است.

در نور »

*اینجا را بهمراه نام خود امضا کنید*

***

تمرین پنجم (۱۰ دقیقه): مثلثی سازی ایمپلنت عمودی

صفحه را بطور کامل با کلمات «من خدا هستم – من خدا نیستم» پر کنید،

مهم است که به چگونگی احساس خود درهنگام نوشتن توجه داشته باشید.

تمرین ششم (۱۰ دقیقه): مثلثی سازی ایمپلنت افقی

صفحه را بطور کامل با کلمات «سکس عشق است – سکس عشق نیست» پر کنید، مهم است که به چگونگی احساس خود درهنگام نوشتن توجه داشته باشید.

***

توضیحات تمرینات ۵ و ۶: در این تمرینات، شما دو بیانیه متناقض را می نویسید.شما این را به این دلیل انجام می دهید تا با قرار دادن ایمپلنت در قطبیت دیگر، تاثیرات ایمپلنت ها را بروی ذهنتان کاهش دهید. برای مثال، ایمپلنت های افقی (بالای ابروی شما) سیستم اعتقادی اولیه « من خدا نیستم » را در شما بوجود می آورند. پس وقتی می نویسید « من خدا هستم » و خودتان را در آن وضعیت قرار می دهید، و سپس می نویسید « من خدا نیستم » و خودتان را در آن وضعیت قرار می دهید، شما ذهنتان را به هر دو وضعیت متناوب می رسانید که پس از آن، انحلال ایمپلنت ها آغاز می شود.

شرایط برای ایمپلنت عمودی (بالای ناف) هم به همین شکل است که شما را با این پیام اولیه که « سکس عشق نیست » برنامه دهی می کند. هنگامی که شما دو بیانیه متناوب ( « سکس عشق است » و « سکس عشق نیست ») را می نویسید، تاثیر ایمپلنت را کاهش می دهید و پاکسازی ایمپلنت آغاز می شود.

***

آگاهانه این کار را انجام دهید. قدرت نیت شما از تعداد خط هایی که می نویسید مهم تر است. اجازه ندهید هیچ کس یا هیچ چیز مزاحم شما بشود. شما می تونید این تمرینات را به تنهایی هم انجام دهید، هر زمان که مایل هستید، اما باید ترتیب و پروتکل ها را رعایت کنید.

متن تمرینات ۴ و ۵ و ۶ را با دست خود بنویسید (استفاده ار مداد/خودکار و کاغذ)

اگر که مدیتیشن حافظتی و لغو قراردادها در مراحل ابتدایی انجام نشده باشند، ما انجام تمرینات منحل سازی ایمپلنت ها را توصیه نمی کنیم. شما می توانید این تمرینات را به صورت گروهی و یا انفرادی و هر جایی که بخواهید انجام دهید، اما باید ترتیب انجام مراحل جلسه را رعایت کنید.

توصیه می شود در حین انجام مراحل جلسه و همنیطور پس از پایان جلسه، آب زیادی بنوشید تا به روند پاکسازی کمک کنید.

یکبارانجام این تمرینات باعث حذف ایمپلنت ها نخواهد شد. اما انجام دائمی آنها به مرور زمان، تاثیرات پاکسازی را افزایش خواهد داد، مخصوصا که نیروهای نور هم سرعت بیشتری در روند پاکسازی ها بدست خواهند آورد.

(Visited 797 times, 1 visits today)